การส่งไฟล์งาน

ไฟล์งานขนาดเล็ก ขนาดไม่เกิน 10 Mb

ลูกค้าสามารถแนบไฟล์ผ่าน

email:  pcfastprint@gmail.com

หรือทางไลน์: @pcfastprint

ไฟล์งานขนาดใหญ่กว่า 10 Mb

ลูกค้าสามารถส่งผ่านเว็บฝากไฟล์เช่น
dropbox.com
sendspace.com
wetransfer.com