วิธีการสั่งสินค้า​
  1. แจ้งสเปคงานที่ต้องการสั่งผลิตให้ครบถ้วน (ขนาด, กระดาษที่ใช้, จำนวนหน้า, จำนวนชิ้นงานที่ต้องการสั่งผลิต)
  2. สามารถส่งตัวอย่างไฟล์งานทางโรงพิมพ์ประเมินราคาค่าผลิตและค่าจัดส่ง หากต้องการใบเสนอราคากรุณาแจ้งชื่อ ที่อยู่ เลขที่ผู้เสียภาษี สำหรับออกใบกำกับภาษี/ ใบเสร็จรับเงินมาด้วย
  3. หลังจากได้รับสรุปราคางานพิมพ์แล้ว หากตกลงยืนยันสั่งพิมพ์ ให้แนบหลักฐานการโอนเงิน ที่เห็นรายละเอียด (วันที่/ เลขบัญชี/ ยอดโอนเงิน) ที่ชัดเจน พร้อมชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ (ที่สามารถติดต่อได้) สำหรับจัดส่งสินค้า
  4. หลังจากได้รับยอดโอนเงินแล้ว ทางร้านจะส่งปรู๊ฟ (Poof Digital) ทางหน้าจอให้ตรวจสอบทางอีเมล เพื่อยืนยันอาร์ทเวิร์ค
    ** หากลูกค้าไม่ได้รับดิจิตอลปรู๊ฟภายใน 3 วันทำการ (หลังแจ้งโอนชำระเงิน) กรุณาติดต่อกลับเราทันที **
  5. หลังยืนยันปรู๊ฟแล้ว หากลูกค้าต้องการให้ทางร้านขึ้นตัวอย่างงานมางร้านจะทำการส่งตัวอย่างงานเพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบก่อนทำการผลิตจริง หรือดำเนินการผลิตทันทีในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ต้องการตรวจสอบตัวอย่างงานก่อน
  6. หากจ่ายมัดจำไว้ก่อน 50% ให้ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดให้ครบถ้วน ก่อนจัดส่งออกสินค้า
ติดต่อสอบถามผ่านทาง LINE